Privacyverklaring NovaKracht Leefstijl & Vitaliteitscoaching

Hieronder vind je de privacyverklaring van NovaKracht Leefstijlcoaching& Vitaliteitscoaching.

In de privacyverklaring wordt beschreven hoe NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching (“ik”) omgaat met persoonsgegevens die worden verzameld en met welk doel dat gebeurt. 

NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website https://novakracht.nl/en gerelateerde websites en diensten. Ik raad je aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen in verband met eventuele wijzigingen. 

NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching draagt zorg voor het zorgvuldig verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. Bij de verwerking houd ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze privacyverklaring zet uiteen hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 maart 2022. 

Gebruik van persoonsgegevens; 

Tijdens jouw traject houd ik een persoonlijk dossier bij met jouw contact- en behandelgegevens. In dit dossier registreer ik uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van mijn diensten. Op deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die jij, of je werkgever, direct met mij deelt. Alleen gegevens die te maken hebben met het traject worden in het dossier opgeslagen. Voor, tijdens en na afloop van het traject worden jouw gegevens zorgvuldig en veilig opgeslagen. Ik zal de persoonsgegevens in geen geval voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of de organisatie waarvoor je werkzaam bent, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Ik vraag toestemming voor het traject van een ouder of voogd als je jonger dan 18 jaar (en dus minderjarig) bent. 

Alleen wanneer er toestemming van de ouder of voogd wordt verleend, kan het traject worden uitgevoerd.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. De uitleg van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jou of door een derde met NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching worden gedeeld, verwerk ik deze. 

Ik stel je op de hoogte op het moment dat ik jouw gegevens verwerk. Soorten gegevens verzameld Wanneer je gebruik maakt van de diensten van NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching, dan kunnen de volgende gegevens worden verzameld: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening 
 • Overige persoonsgegevens die actief door jou worden verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website 
 • Internetbrowser en apparaattype 
 • Bankrekeningnummer 

 

Gronden voor de verwerking 

NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching verwerkt persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van het met jou afgesproken traject 
 • Het telefonisch of per mail benaderen van jou als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening 
 • Het afhandelen van je betaling 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen 
 • Het kunnen verstrekken van informatie over wijzigingen van mijn diensten 
 • Het kunnen analyseren van jouw gedrag op de website om op basis daarvan de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Ik verzamel jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken. 

 

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als het nodig is ter realisering van de doeleinden uit deze privacyverklaring en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Jouw rechten 

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die ik van jou verwerk. Als je dat wilt, kun je contact met me opnemen. Ik zal jou vragen specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je wenst te ontvangen en zorg ervoor dat je een kopie ontvangt van de gegevens die ik van jou verwerk. 

Mogelijk moet ik je identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te kunnen voldoen. Als je van mening bent dat de verstrekte gegevens die ik van jou verwerk niet juist zijn, dan kun je contact met me opnemen om de informatie te laten updaten of aanpassen. 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking indien je van mening bent dat ik jouw persoonsgegevens gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze samenwerking en/of het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Je hebt het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze heb ontvangen en/of jij bezwaar maakt tegen de verwerking en/of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door mij zijn verwerkt. 

Jij hebt het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens door NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching. 

Dit houdt in dat ik jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mag verwerken en niet mag wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist en/of je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden en/of je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is. Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten dan kun je je richten tot mij, door mij een email te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Ik reageer binnen vijf werkdagen met een bevestiging van jouw verzoek en binnen één maand met een inhoudelijke reactie op het verzoek. De eventuele kosten die hiervoor gemaakt moeten worden breng ik aan jou in rekening. 

 

Analytics 

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om mijn diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers de website www.novakracht.nl gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren. 

 

Cookies 

NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching wil jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op de website gebruik van verschillende soorten cookies. Er worden bijvoorbeeld cookies geplaatst die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om de diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal is het niet mogelijk om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Beveiliging 

NovaKracht Leefstijlcoaching & Vitaliteitscoaching zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb hiervoor de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. 

 

Klachten of vragen 

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring of niet tevreden bent over de naleving ervan, dan nodig ik je uit om contact met me op te nemen. Ik sta je graag te woord en streef ernaar je klacht of vraag naar tevredenheid te behandelen. 

 

Anneke Thoen 

Integraal leefstijl & Vitaliteitscoach 

NovaKracht – Leeftijl & Vitatiteitscoaching

Oudewal 63, 1749 CB Warmenhuizen